ÚvodPijuPrameny | Odborný seminář

PijuPrameny | Odborný seminář

Zpět21.2.2024
1. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE V RÁMCI PROPAGAČNĚ EDUKAČNÍ AKCE | #PijuPrameny 2024 - Nefarmakologické prostředky podpory zdraví a jejich využití v prevenci a léčbě civilizačních chorob

1. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE V RÁMCI PROPAGAČNĚ EDUKAČNÍ AKCE | #PijuPrameny 2024

Nefarmakologické prostředky podpory zdraví a jejich využití v prevenci a léčbě civilizačních chorob

Program

Dopolední část:

9:00 – zahájení konference, úvodní slovo

9:10 – 10:00 | Prof. MUDr. Martin Matoulek Ph.D, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha: 
Význam pohybové aktivity v klinické praxi aneb VO2Max a zdraví.

10:05 – 10:40 | Mgr. Zdeněk Třískala, MZ Praha - Český inspektorát lázeňství: 
Využití chytrých hodinek jako metody biofeedbacku při sledování efektu lázeňských procedur.

10:45 – 11:20 | Prof. PaedDr. Rudolf Psotta Ph.D, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha: 
Účinky quiet eye tréninku na motorické a kognitivní funkce: Současné poznatky a praktické aplikace.

11:25 – 11:55 | Doc. PaedDr. Bronislav Kračmar Ph.D, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha: 
Vývoj lidské chůze jako specifického pohybu pro člověka a její varianta Severská chůze

Polední přestávka 12:00 – 13:30

Odpolední část:

13:40 – 14:00 | Doc. RnDr. Viktor Goliáš Ph.D, Přírodovědecká fakulta UK Praha: 
Radioaktivita karlovarských minerálních vod

14:05 – 14:25 | RnDr. Tomáš Vylita Ph.D, Institut lázeňství a balneologie Karlovy Vary: 
Karlovarská zřídelní struktura a charakter zdejší termální vody

14:30 – 14:50 | Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha, Ústav pro výzkum a edukaci aktivního zdraví z.ú.: 
Stres a relaxační odezva organismu, regulační mechanismy a význam v prevenci civilizačních chorob.

15:05 – 15:30 | MUDr. Milada Sárová, Balneologická klinika hotel Prezident Karlovy Vary: 
Léčebné účinky karlovarské minerální vody

15:30 – 15:50 | Roman Skála, firma BTL zdravotnická – neinvazivní léčebná technika: 
Chůze v odlehčení a následné bezpečné posilování

15:50 – 16:00 | ukončení konference

https://www.pijuprameny.cz/