ÚvodSdružení lázeňských míst má nové vedení

Sdružení lázeňských míst má nové vedení

Zpět3.4.2023
Na pátečním sněmu Sdružení lázeňských míst, který se konal v Poděbradech, bylo zvoleno nové vedení tohoto Sdružení. Novou předsedkyní byla hlasy zástupců lázeňských míst České republiky zvolena ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – primátorka statutárního města Karlovy Vary.

Pro následující období 2023 – 2026 byli sněmem zvoleni níže jmenování zástupci lázeňských míst: 

Rada: Ing. Lukáš Raszyk – náměstek primátora st. města Karviné,  místopředseda SLM  

Lada Baranek, B.A. - místostarostka města Jáchymov 
Bc. Jiří Štábl -  primátor statutárního města Teplice
Ing. Jan Pospíšil – starosta města Lázně Libverda
Jaroslav Červinka – starosta města Poděbrady
PaedDr. Jan Váňa - starosta Třeboně
Libor Střecha – starosta města Hodonín
RNDr. Libor Kabát – místostarosta obce Lednice 

Kontrolní komise:
Bc. Jaroslav Varga - starosta města Klimkovice
Ing. Lubomír Žmolík – starosta obec Lipová-lázně
Ing. Jiří Kašpar – starosta Dubí

Se Sdružením lázeňských míst se rozloučil Jan Kuchař, který již neobhájil pozici starosty Františkových Lázní: „Se sdružením jsem měl možnost spolupracovat osm let, v posledních čtyřech letech být jeho předsedou a zastupovat tak místa, kterých se lázeňství týká. Přiznám se, že to byla obrovská zkušenost, velká spousta jednání na různých úrovních. V době covidu to opravdu nebylo jednoduché a všechny síly směřovaly do záchrany tohoto odvětví. Do odvětví, které je velmi významné jak v cestovním ruchu, tak i v rámci zdravotnictví. Přeji lázním a lázeňským místům, aby už je nepostihla žádná další pohroma. Aby letošní sezónu odstartovaly v plné síle a dostaly se na návštěvnická čísla před covidovými roky a aby v dalších letech jejich obliba rostla. Co víc si může člověk přát než to, aby mu ke zdraví a vitalitě pomáhala síla přírody

Lázeňství je velmi důležitým odvětvím – dá se říci národním pokladem České republiky, a tak je nutné k němu přistupovat nejen ze strany vedení jednotlivých lázeňských míst, ale i státní správy. V rámci sdružení bude naším cílem nadále hájit zájmy lázeňských míst na všech úrovních. Hlavními úkoly pro následující období budou jednání k novele zákona o místních poplatcích, připomínkování nově vznikajícího zákona o cestovním ruchu a aktivity na aktualizaci lázeňských statutů jednotlivých lázeňských míst“, sdělila ing. Andrea Pfeffer Ferklová, předsedkyně SLM.