ÚvodStarostové lázeňských míst se sešli v Poděbradech

Starostové lázeňských míst se sešli v Poděbradech

Zpět26.11.2021
Poděbrady se na konci listopadu stali místem setkání starostů lázeňských míst. Kromě mimořádného sněmu, který řešil organizační záležitosti Sdružení lázeňských míst, se zde pořádal i Národní debatní lázeňský klub.

Národní debatní lázeňský klub se poprvé konal v roce 2019. Jeho cílem je setkání starostů a primátorů lázeňských míst se zástupci státní správy a dotčených organizací. Specifika správy lázeňského místa je totiž částečně odlišná od "běžného místa" a je proto nutné problémy, které vedení lázeňských míst řeší, předávat i do centrální úrovně.

Akce se konala již v době, kdy se Česká republika dostávala opět do problému s covidovou pandemií. To se projevilo nejen na počtu zúčastněných, ale i se toto téma prolínalo do většiny příspěvků.

"Otevírákem" dne byla přednáška Ondřeje Hrušky z Institutu lázeňství a balneologie Karlovy Vary. Tato instituce ve spolupráci s Krajskou agenturou rozvoje podnikání provedla velmi zajímavý průzkum hostů lázeňských míst - jak hodnotí veřejnou infrastrukturu v jednotlivých místech.

Další blok příspěvků se věnoval otázce přínosů klientů na preventivních programech. Vystoupení ředitelky Oborové zdravotní pojišťovny M. Lukešové představilo výsledky preventivního programu pro klienty OZP čerpající lázeňskou péči. Primátorka Karlových Varů A. Pfeffer Ferklová pak prezentovala výsledky komunikační kampaně města Karlovy Vary pro rok 2021 a její srovnání s kampaní v roce 2020, kdy obě se věnovaly oslovení české klientely.

Tématu mezinárodní spolupráce se dotýkaly příspěvky M.Plachého (Evropský svaz lázní)a M.Vlasáka (spolupráce s polskými lázněmi).

"Rozvoj lázeňských míst a jejich spolupráce s centrálními orgány" bylo téma třetího bloku, kde vystoupili: R.Králová z Ministerstva pro místní rozvoj, V.Janečková z CzechTourism, M.Kubica ze Státního fondu životního prostředí, Z.Třískala z Českého inspektorátu lázní.

Dlouhodobým problémem českých a moravských lázní je otázka novelizace lázeňských statutů - toto téma bude řešit J.Schlanger z Výzkumného ústavu balneologického.

Děkujeme všem prezentujícím za jejich zajímavé příspěvky a věříme, že v příštím roce se již budeme moci setkat v lepších časech.