Duševní poruchy

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.

Pro dospělé

IX/1 Indikace

 • Psychózy ve stádiu remise

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Suicidiální tendence

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně

IX/2 Indikace 

 • Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Suicidiální tendence

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.

Pro děti a dorost

XXIX/1 Indikace

 • Psychózy ve stádiu remise

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Suicidiální tendence

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnické zařízení poskytovatele lázeňské léčebně
rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický psycholog a psychiatr.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně

XXIX/2 Indikace

 • Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné
ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnické zařízení poskytovatele lázeňské léčebně
rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický psycholog a psychiatr.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně