Nemoci gynekologické

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – sirnoželezitá slatina.

Pro dospělé

XI/1 Indikace

 • Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)
 • Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním
 • Abortus habitualis

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ženy do 40 let.

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ženy do 40 let věku.

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ženy do 40 let.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice

XI/2 Indikace 

 • Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ženy do 40 let.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice

XI/3 Indikace

 • Stavy po komplikovaných operacích gynekologických
 • Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 3 měsíců po operaci.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.

Pro děti a dorost

XXXI/1 Indikace

 • Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel
 • Pozánětlivé změny v malé pánvi

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Appendicitis chronica

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad

XXXI/2 Indikace

 • Primární a sekundární: amenorrhea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní
 • Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Hyperestrinní stavy
 • Metrorrhagie
 • Appendicitis chronica

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gynekologie,gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad

XXXI/3 Indikace

Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):

 • v malé pánvi
 • po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve
 • po appendectomii

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Appendicitis chronica

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad

XXXI/4 Indikace

 • Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 –performance status (PS)

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad