Nemoci kožní

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.

Pro dospělé

X/1 Indikace

 • Atopický ekzém

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.

1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Lipová - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Velké Losiny

X/2 Indikace 

 • Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. 

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Lipová - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Velké Losiny

X/3 Indikace

 • Toxická kontaktní dermatitis
 • Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Ostatní.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Nemoci z povolán podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Velké Losiny

X/4 Indikace

 • Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení
dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Velké Losiny

X/5 Indikace

 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně
 • Bělohrad
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Velké Losiny

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.
Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

Pro děti a dorost

XXX/1 Indikace

 • Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při aktivitě procesu onemocnění

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog. 

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová - lázně
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/2 Indikace

 • Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického
 • Chronické prurigo

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém
 • Impetiginizace

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová - lázně
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/3 Indikace

 •  Indurativní a konglobující formy akné

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Klimkovice
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/4 Indikace

 • Sklerodermie

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém
 • Maligní a progredující formy sklerodermie

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Klimkovice
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/5 Indikace

 • Ichtyózy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Klimkovice
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/6 Indikace

 • Chronické dermatózy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.

Lázeňské místo

 • Klimkovice
 • Luhačovice
 • Velké Losiny

XXX/7 Indikace

 • Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Mikrobiální ekzém

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Luhačovice
 • Velké Losiny