Nemoci močového ústrojí

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.

Pro dospělé

VIII/1 Indikace

 • Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu
  antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců
 • Cystické onemocnění ledvin

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.

Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog nebo urolog.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně

VIII/2 Indikace 

 • Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách
 • Nefrokalcinóza

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.

Cystinová nefrolithiáza.

Bilaterální nefrokalcinóza.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog nebo urolog.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně

VIII/3 Indikace

 • Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními
  rázovými vlnami (LERV)

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Do 6 měsíců.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog, onkourolog nebo urolog.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně

VIII/4 Indikace

 • Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců

Základní léčební pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Urolog.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně

VIII/5 Indikace

 • Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny)
 • Dárce štěpu (ledviny)

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení v případě transplantace.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.

Pro děti a dorost

XXVIII/1 Indikace

 • Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s
 • Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění
 • Nekorigovaná hypertenze

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart

XXVIII/2 Indikace

 • Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV)

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při recidivě.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart

XXVIII/3 Indikace

 • Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Nekorigovaná hypertenze
 • Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart

XXVIII/4 Indikace

 • Chronická difusní glomerulonefritis
 • Lipoidní nefróza
 • Hereditární nefropatie ve stadiu remise


Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Sklon k iontové a vodní disbalanci
 • Nekorigovatelná hypertenze
 • Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart

XXVIII/5 Indikace

 •  Stavy po transplantaci ledvin

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci
 • Nekorigovatelná hypertenze
 • Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská nefrologie, nefrologie, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart

XXVIII/6 Indikace

 • Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní
 • Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s
 • Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění
 • Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearence nad 170 umol/

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Lázeňské místo

 • Lázně Kynžvart