Nemoci nervové

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenatosodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).

Pro dospělé

VI/1 Indikace 

 • Obrna lícního nervu
 • Postpoliomyelitický syndrom
 • Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.

Postpoliomyelitický syndrom.

Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Postpoliomyelitický syndrom.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu
pozvolné úpravy funkcí.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Ergoterapeut a neurolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Ostrožská
 • Nová Ves
 • Slatinice
 • Teplice
 • Velké Losiny

VI/2 Indikace

Polyneuropatie s paretickými projevy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle
elektromyografie (EMG).

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

1 x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Mšené - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

VI/3 Indikace

 • Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Akutní recidiva
 • Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Mšené - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

VI/4 Indikace 

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:

 • Stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis
 • Stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je
předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Neurolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Teplice
 • Velké Losiny

VI/5 Indikace 

 • Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se
  funkce

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Po odeznění akutního stadia nemoci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění
 • Těžké fatické poruchy zejména percepční
 • Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou

  Kritériem pro opakování léčby:
 • Abstinence nikotinu déle než 12 měsíců

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Teplice
 • Velké Losiny

VI/6 Indikace

 • Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt 

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Ostrožská
 • Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Velké Losiny

VI/7 Indikace

 • Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu 24 měsíců.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi
 • Výrazná ataxie
 • Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Teplice
 • Velké Losiny
 • Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C

VI/8 Indikace

 • Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Paroxysmální svalové obrny
 • Projevy kardiální insuficience
 • Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: 

Neurolog.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Mšené-lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

VI/9 Indikace

 • Syringomyelie s paretickými projevy

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

1x v průběhu 24 měsíců.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Poruchy dýchací a polykací

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Mšené - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

VI/10 Indikace

 • Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 21 let.

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Nad 21 let.

1x v průběhu 24 měsíců.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mšené - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Slatinice
 • Teplice
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

VI/11 Indikace

 • Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního
  extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bechyně
 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Janské Lázně
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Bohdaneč
 • Lázně Kundratice
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lázně Toušeň
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Mšené - lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Třeboň
 • Velichovky
 • Velké Losiny
 • Vráž

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/1,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami.

Pro děti a dorost

XXVI/1 Indikace

 • Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Velké Losiny

XXVI/2 Indikace 

 • Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Luhačovice
 • Teplice
 • Velké Losiny

XXVI/3 Indikace 

 • Dětská mozková obrna
 • Mozečkové syndromy
 • Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Luhačovice
 • Teplice
 • Velké Losiny

XXVI/4 Indikace

Jiné hybné poruchy centrálního původu:

 • Hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí
 • Hybné poruchy po cévních příhodách mozkových
 • Hybné poruchy po úrazech mozku
 • Hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Luhačovice
 • Teplice
 • Velké Losiny

XXVI/5 Indikace

 • Kořenové syndromy vertebrogenního původu

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Při recidivě onemocnění.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a
fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Bělohrad
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Velké Losiny