Nemoci oběhového ústrojí

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda, jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální
voda radonová pro indikace II/4,II/5.

Kontraindikace pro celou indikačnískupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.

Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) – kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu
vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.

Pro dospělé

II/1 Indikace 

 • Symptomatická ischemická choroba srdeční

Základní léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

 • Vnitřní lékařství
 • Kardiologie
 • Všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: 

Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně 
 • Lázně Kynžvart 
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/2 Indikace

 • Stav po infarktu myokardu

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

 • Vnitřní lékařství
 • Kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Internista nebo kardiolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlova Studánka
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně 
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/3 Indikace 

 • Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

Hypertenzní nemoc refrakterní.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění: 

 • Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě
 • Klidové bolesti dolních končetin
 • Ulcerace nebo gangréna dolních končetin
 • Nefropatie s klinickými známkami urémie

  Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
 • Abstinence nikotinu déle než 12 měsíců 
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního
  léčebného pobytu
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního
  léčebného pobytu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/4 Indikace

 • Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém.

II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

Ostatní.

Pokud není možná invazivní léčba.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Závažné projevy celkové aterosklerózy
 • Klidové bolesti související s nemocí
 • Ulcerace

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice nad Bečvou
 • Velké Losiny

II/5 Indikace

 • Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.
 • Chronický lymfatický edém

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který
stanoví seznam nemocí z povolání, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

Příspěvkový s délkou 21 dnů.

Ostatní.

Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Závažné projevy celkové aterosklerózy
 • Klidové bolesti související s nemocí
 • Ulcerace

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Buchlovice
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Kostelec u Zlína
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Ostrožská Nová Ves
 • Poděbrady
 • Slatinice
 • Teplice nad Bečvou
 • Velké Losiny

II/6 Indikace

Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:

 • Náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou
 • Rekonstrukční výkony na chlopních
 • Defekty septa síní nebo komor
 • Chirurgická revaskularizace myokardu

 Koronární arteriální bypass (CABG)

 • Operace vrozených srdečních vad u dospělých
 • Operace výdutě levé komory
 • Operace nádorů srdce
 • Operace osrdečníku
 • Operace hrudní aorty

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Rozpad rány po operačním výkonu
 • Mediastinitis
 • Nedoléčená infekční endokarditis
 • Embolické komplikace
 • Neodezněný organický psychosyndrom

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: 

Kardiolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlova Studánka
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/7 Indikace

 • Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA)

Základní léčební pobyt

Příspěvkový s délkou 21 dnů.

Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Rozpad rány po operačním výkonu
 • Mediastinitis
 • Nedoléčená infekční endokarditis
 • Embolické komplikace
 • Neodezněný organický psychosyndrom

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlova Studánka
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/8 Indikace

 • Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a
  hrudní aorty
 • Stavy po perkutánní transluminární angioplastice

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

Příspěvkový s délkou 21 dnů.

V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžké trofické defekty
 • Embolické komplikace
 • Rozpad rány po operačním výkonu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Karlova Studánka
 • Karviná
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

II/9 Indikace

 • Stavy po transplantaci srdce

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Významná rejekční reakce

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlova Studánka
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj:  Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).

Vyšetření: : Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) – s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.

Pro děti a dorost

XXII/1 Indikace

 • Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci
 • Stavy po transplantaci srdce

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Hemodynamické reziduální vady.
Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Aktivitazánětlivých procesů
 • Bakteriální endokarditis
 • Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA)
 • Pokročilá atrioventrikulární blokáda
 • Maligní komorové arytmie
 • Rozpad rány po operačním výkonu
 • Mediastinitis

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská kardiologie, kardiochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

XXII/2 Indikace

 • Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu 24 měsíců.
Při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.
Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Aktivita zánětlivých procesů
 • Bakteriální endokarditis
 • Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA)
 • Pokročilá atrioventrikulární blokáda
 • Maligní komorové arytmie

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a
fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

XXII/3 Indikace

 • Juvenilní hypertenze 

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Aktivita zánětlivých procesů
 • Bakteriální endokarditis
 • Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA)
 • Pokročilá atrioventrikulární blokáda
 • Maligní komorové arytmie

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská kardiologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo
rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou

XXII/4 Indikace

 • Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž)

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Aktivita zánětlivých procesů
 • Bakteriální endokarditis
 • Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA)
 • Pokročilá atrioventrikulární blokáda
 • Maligní komorové arytmie

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Klimkovice
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice nad Bečvou