Nemoci trávicího ústrojí 

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.

Pro dospělé

III/1 Indikace 

 • Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii
 • Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních

Základní léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klášterec nad Ohří
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/2 Indikace

 • Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologii.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klášterec nad Ohří
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/3 Indikace

 • Crohnova nemoc
 • Colitis ulceroza

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Těžká forma onemocnění.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakované exacerbace nemoci:

1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu  21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

Ostatní.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: 

Gastroenterolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/4 Indikace

 • Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná
 • Sklerotizující cholangoitis
 • Funkční poruchy žlučového traktu

Základní léčební pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

K udržení remise.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/5 Indikace

 • Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest – pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)
 • Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.
Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest.
Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Trvající dysfunkce žlučových cest.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Biochemické známky cholestázy
 • Nedodržování životosprávy

  Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního
  léčebného pobytu
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního
  léčebného pobytu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/6 Indikace

 •  Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce) 
 • Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů
 • Asociovaná autoimunní hepatitis
 • Primární biliární cirhóza

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Pokročilá jaterní nedostatečnost
 • Stav po krvácení z jícnových varixů
 • Alkoholová hepatopatie 

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka: 

Gastroenterolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/7 Indikace

 • Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

III/8 Indikace

 • Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis
 • Prokázaná chronická pankreatitis

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

Při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

Možnost prodloužení.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů.

Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Choledocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva
 • Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu
 • Jaterní insuficience

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gastroenterolog.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne
starší 2 měsíců.

Pro děti a dorost

XXIII/1 Indikace 

 • Chronické onemocnění žaludku
 • Funkční poruchy žaludku
 • Chronická gastritis a duodenitis erosiva
 • Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku
 • Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžší poruchy výživy
 • Těžká anémie
 • Stenózy a penetrace
 • Případy vyžadující reoperaci

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice

XXIII/2 Indikace

 • Chronické onemocnění střev
 • Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva
 • Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy
 • Dermatogenní malabsorpční syndromy
 • Coeliakie
 • Polyposis intestini
 • Megacolon vrozené i získané
 • Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Ostatní:
1x v průběhu kalendářního roku.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžší poruchy výživy
 • Těžká anémie
 • Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská chirurgie,dětské lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice

XXIII/3 Indikace 

 • Nemoci jater
 • Stavy po infekční hepatitis
 • Chronická hepatitis
 • Cirhózy ve stavu kompenzace
 • Toxická poškození jater
 • Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou
 • Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater
 • Jiné hepatopatie

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžší poruchy výživy
 • Těžká anémie
 • Pokročilá jaterní nedostatečnost

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Luhačovice
 • Františkovy
 • Lázně
 • Karlovy Vary
 • Lázně Kynžvart

XXIII/4 Indikace

 • Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest
 • Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece
 • Chronická cholecystitis
 • Biliární dyspepsie
 • Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžší poruchy výživy
 • Těžká anémie
 • Obstrukce nebo infekce žlučových cest
 • Empyem žlučníku
 • Cholangoitis

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, infekční lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice

XXIII/5 Indikace 

 • Chronické nemoci pankreatu
 • Stavy po akutní pankreatitis
 • Chronická pankreatitis
 • Pankreatická achylie vrozená i získaná
 • Cystická fibróza
 • Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Ostatní.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Těžší poruchy výživy
 • Těžká anémie
 • Časté exacerbace pankreatitis

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice