Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná – skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.vých indikací.

Pro děti a dorost

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná – skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.

Pro dospělé

IV/1 Indikace

 • Diabetes mellitus

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Ostatní.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění: 

 • Prokazatelné nedodržování léčebného režimu

  Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního
  léčebného pobytu
 • U obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního
  léčebného pobytu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: 

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Endokrinolog a diabetolog.

Lázeňské místo

 • Bludov
 • Františkovy Lázně
 • Hodonín
 • Jáchymov
 • Karlova Studánka
 • Karlovy Vary
 • Karviná
 • Klášterec nad Ohří
 • Klimkovice
 • Konstantinovy Lázně
 • Lázně Kynžvart
 • Lázně Libverda
 • Lednice
 • Luhačovice
 • Mariánské Lázně
 • Poděbrady
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou
 • Janské Lázně
 • Jeseník 
 • Lipová-lázně –pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií –
  P

IV/2 Indikace

 • Stavy po totální thyreoidektomii
 • Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypotyreozy.

Opakovaný léčebný pobyt

Příspěvkový s délkou léčebného pobytu 21 dnů, v indikovaných případech 14dnů.

Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie
a benigní myopatie).

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění: 

 • Prokazatelné nedodržování léčebného režimu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně

IV/3 Indikace

 • Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie)

Základní léčební pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

Možnost prodloužení.

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

 • Prokazatelné nedodržování léčebného režimu

Odborná kritéria pro poskytnutílázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:  

Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlova Studánka
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová-lázně

Pro děti a dorost

XXIV/1 Indikace

 •  Diabetes mellitus 

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost ptodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: 

Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.

Lázeňské místo

 • Bludov
 • Františkovy Lázně
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Kynžvart
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice
 • Teplice nad Bečvou

XXIV/2 Indikace

 • Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Bludov
 • Františkovy Lázně
 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Karlovy Vary
 • Klimkovice
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová - lázně
 • Luhačovice
 • Poděbrady
 • Teplice
 • Teplice nad
 • Bečvou

XXIV/3 Indikace

 • Tyreopatie
 • Stavy po operacích štítné žlázy 
 • Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Tyreopatie.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, endokrinologie a
diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo

 • Janské Lázně
 • Jeseník
 • Lázně Kynžvart
 • Lipová - lázně