XML feed akcí

XML feed je úspornější implementací výměnného formátu kalendáře akcí xmlevents.org. Níže je ukázka xml v maximální obsahové variantě, kterou jedemedolazni.cz podporuje. Tagy z xmlevents.org které v něm nejsou uvedeny, nejsou podporovány. Mohou v xml být, ale data nejsou k akcím uložena.

Mapování typů xmlevents.org na jedemedolazni.cz

Více informací ke konkrétním tagům jsou v komentářích.


<event>
  <!-- synchronizační identifikátor akce (string 255) -->
  <id>8</id>

  <name>Hrnčířský swing 2023</name>
  <description><![CDATA[<p><strong>30. ročník letních koncertů swingu v hrnčírně v Novém Drahově.</strong><br /><br /><br /></p>]]></description>

  <!-- misto konání akce, pouze 1 tag place
  hodnoty v city/street/object budou spojeny do jednoho řetězce -->
  <places>
    <place>
      <city>Nový Drahov</city>
      <street></street>
      <object>Hrnčířská dílna</object>
    </place>
  </places>

  <!-- typ, akce může mít více typů podle číselníku xmlevents.org
  hodnoty jsou přemapovány do číselníku jedemedolazni.cz -->
  <types>
    <type>625</type>
    <type>620</type>
  </types>

  <!-- data konání akce, alespoň jedno, povinné pouze pole start_date -->
	<dates>
		<date>
			<start_date>2024-07-19</start_date>
			<end_date>2024-07-19</end_date>
			<start_time>19:00</start_time>
			<end_time></end_time>
		</date>
		<date>
			<start_date>2024-07-26</start_date>
			<end_date>2024-07-26</end_date>
			<start_time>19:00</start_time>
			<end_time></end_time>
		</date>
	</dates>

	<!-- fotografie akce, nejvíce 4 -->
	<photos>
		<photo><photo_url>...</photo_url></photo>
	</photos>
</event>