ÚvodAkceAJG - Pravoslav Rada - Oživený předmět
Bechyněvýstavy, trhy a veletrhy

AJG - Pravoslav Rada - Oživený předmět

Významný sochař a keramik Pravoslav Rada

Kdy:
29.6. - 15.10.2024

Popis akce

Pavel Rada - Oživený předmět

Vernisáž se uskuteční 29. 6. 2024

V roce 2023 uběhlo sté výročí od narození významného sochaře a keramika, Pravoslava Rady, a letos si ho připomínáme výstavou v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Výstava však nereflektuje Radovu tvorbu formou retrospektivní přehlídky, jak by se v souvislosti s významným výročím čekalo, ale naopak tematicky zacílenou galerijní prezentací. 

Pravoslav Rada (1923 – 2011) se v průběhu životních etap porůznu setkával se světem loutek, loutkového divadla a loutkového filmu. Výstava se zaměřuje právě na tento vliv a pokouší se ukázat, že se v Radově tvorbě nejen částečně odráží tvarosloví loutek, ale především že jeho figurální plastika byla formována vlastní zkušeností s oživením a aktivizací předmětu na divadle. Z pohledu „oživeného předmětu“ pak výstava nově interpretuje Radovu figurální plastiku a přistupuje k ní tudíž prostřednictvím jiného klíče, než tomu bylo dosud – Radova tvorba a její intepretace byla dosud svázána členěním dle použité technologie nebo hlavního motivu. Nových obrysů v souvislosti s „oživeným předmětem“ nabývají také autorovy tvůrčí postupy, při nichž se zaměřoval například na prolínání nádoby a figury nebo využíval prefabrikované elementy (tvárnice, cihly, dlaždice). Z nich vytvářel s lehkostí figurální plastiky, charakteristické svým nadhledem a humorem.   

Výstava představí díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a také ze sbírek soukromých. K výstavě je připravována obsáhlá monografie.