Nemoci onkologické

Pro dospělé

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2.
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.

Pro dospělé

Indikace:

  • Zhoubné nádory

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt 

Komplexní s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Příspěvková s délkou léčebného pobytu 21 dnů.

Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu.

Příspěvková 21 dnů, v indikovaných případech příspěvková 14 dnů.

Ostatní. 

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění:

  • Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status (PS)

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. 

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.

Lázeňské místo

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

Pro děti a dorost

Indikace

  • Zhoubné nádory

Základní léčebný pobyt

Komplexní s délkou léčebného pobytu 28 dnů.

Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

Možnost prodloužení.

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a
krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický onkolog.

Lázeňské místo

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.