Třeboň

Původně malou trhovou osadu při Vitorazské stezce přebudovaly generace v malebné lázeňské město. Za více než osm století změnily nehostinnou bažinatou krajinu na rakouském pomezí v kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Turisté, rybáři, cyklisté, vodáci, houbaři i lázeňští hosté dnes obdivují stopy, které tu zanechaly slavné osobnosti i bezejmenní.

HISTORIE

Počátky města Třeboně sahají do poloviny 12. století. Rozsáhlé pohraniční území, zahrnující i tehdejší malou osadu uprostřed hlubokých lesů, dostal od krále Vítek z Prčic, první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců. V roce 1341 se Třeboň poprvé označuje jako město a od roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Wi ingau (Vítkův luh). V roce 1366
se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo významu a bohatství. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků – Viléma a Petra. Koncem 19. století vznikly v Třeboni první lázně, využívající jako léčivý zdroj rašelinu těženou v blízkých lesích. Roku 1960 obdrželo město lázeňský statut, v roce 1977 se stalo centrem biosférické rezervace UNESCO a v roce 1979 centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. V současnosti je Třeboň vyhlášeným lázeňským městem a významným obchodním, společenským a turistickým centrem jižních Čech.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

V třeboňských lázních se pro léčbu pohybového ústrojí využívá přírodní slatina z místních rašelinišť. Místa těžby rašeliny můžete vidět při projíždění cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně, např. Spálenou borkovnu.

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY

Vedle základních léčebných procedur založených na kombinování slatinných koupelí a zábalů s ručními masážemi využívají lázně také široký okruh wellness procedur zaměřených na rekondici a rehabilitaci

 • slatinné koupele a zábaly – tradiční léčebné procedury využívající původní přírodní léčivý zdroj slatinu. V Třeboni se těží speciální prostá zemitá slatina s obsahem desinfekčních minerálů pyritu a markazitu.
 • vodoléčebné koupele – květinová, perličková, bylinná, citrusová, pivní dále pak podvodní masáže a vířivé lázně
 • masáže – klasická ruční masáž, refl exní masáž, exotické wellness masáže (lávové kameny, masáže vonnými oleji, antistresové masáže, anticelulitidní masáže)
 • relaxace – mechanické masáže Hydrojet, Sigoroll, viřivá lázeň Hydroxeur, vibrosauna, solárium, fitness centrum, plavecký bazén, vodní atrakce, sauna a pára, floating

VOLNÝ ČAS A SPORT

Bazény, tělocvičny, fitness a wellness centra, jezdecký klub, rybolov, vodní sporty, turistické trasy a naučné stezky pro pěší i pro cyklisty, půjčovny jízdních kol – to vše najdete v Třeboni. Velmi populární jsou i projížďky na lodičkách po rybníku Svět.

Naučné stezky

V blízkém i vzdáleném okolí Třeboně se nachází mnoho naučných stezek a cyklostezek. K těm nejoblíbenějším patří naučná stezka Cesta kolem Světa a cyklistické naučné stezky Okolo Třeboně a Rožmberk.

Vstupní brány

Vstup do města je střežen několika mohutnými bránami: na západním okraji stojí Budějovická brána, vystavěná v letech 1605–1611 podle návrhu Dominika Comety a Jana Lukana; na východě náměstí je Hradecká brána z let 1525–1527; ve tvaru gotického lomeného oblouku je Novohradská brána z 16. století; a čtveřici uzavírá Svinenská brána s obloučkovými štíty a sgrafi tovou výzdobou severního průčelí.

Náměstí a blízké okolí

Náměstí obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty je přirozeným centrem celé městské památkové rezervace. Nejcennějším domem na náměstí je dům U Bílého koníčka z roku 1544. Dalším zajímavým objektem je stará radnice, z jejíž 31 m vysoké věže je neopakovatelný výhled do okolní krajiny. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna a barokní mariánský sloup.

Jihočeský kraj

Jak se k nám dostanete?
Naplánujte si trasu.

Ukázat trasu

Přírodní léčivé zdroje

 • Slatina

Zajímavá místa

Červené blatoLázně AuroraBertiny lázněSchwarzenberská hrobkaTřeboňský pivovarTřeboňský zámek

Červené blato

Jedno z nejrozsáhlejších rašelinišť jižních Čech. Nachází se u obce Jiříkovo Údolí na jihozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a svým vzhledem připomíná krajinu severské tundry. V území rostou velmi vzácné blatkové bory s borovicí blatkou a rojovníkem bahenním. Část Červeného blata byla v minulosti vytěžena. Rašeliništěm prochází naučná stezka Červené blato. Národní přírodní rezervace.

Tip na výlet

Terčino údolí (též Terezčino či Tereziino údolí)Chlum u TřeboněHluboká nad VltavouJindřichův HradecČeský KrumlovTŘEBOŇSKÉ RYBNÍKÁŘSKÉ DĚDICTVÍCHKO a BR TřeboňskoKostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí a augustiniánský klášter

Terčino údolí (též Terezčino či Tereziino údolí)

Romantický krajinný lesopark v anglickém stylu, nacházející se v údolí říčky Stropnice u obce Nové Hrady v přírodním parku Novohradské hory. Park začal budovat již v roce 1756 hrabě Jan Nepomuk Buquoy pro svoji manželku Terezii Buquoyovou. V parku se dodnes dochovaly četné cizokrajiné dřeviny, okrasné keře, historické stavby, rybníčky, 10 m vysoký umělý Tereziin vodopád aj. Územím prochází 2 naučné stezky. Národní přírodní památka.

Volnočasové komplexy / aktivity

Wellnesscentrum Aqua vivaMinigolf v TřeboniIn-line brusleníGolf Třeboň - cvičiště / odpalištěVyhlídkové plavby po rybníce Svět

Wellnesscentrum Aqua viva

Součástí lázeňského komplexu Lázně Aurora je luxusní a moderně zařízené wellness centrum.

 • bazénový komplex – plavecký bazén (25 m) s mírně slanou vodou, dětské brouzdaliště
 • parní kabina – parní lázeň pro relaxaci a uvolnění stresu; nachází se v prostorách plaveckého bazénu  vodní svět – množství vodních atrakcí: divoká řeka, perličková masážní lavice, stěnová hydromasáž, vodní chrliče, vodní hřib, 40 m dlouhý tobogán, vířivé vany; vodní svět je propojen s plaveckým bazénem 
 • fittness centrum – moderní vybavení a přítomnost kondičního trenéra
 • sauna – kapacita 15 osob; venkovní ochlazovací bazének
 • vibrosauna – kombinovaná terapie, při které se využívá působení vibromasáží, tepla, relaxační hudby a aromaterapie
 • solárium – vertikální turbo
 • samoopalovací nástřik – spolehlivá a efektivní cesta k opálení bez účinků UV záření
 • floating – relaxační vana ve tvaru mušle s velmi slanou hustou tekutinou (salinita Mrtvého moře), která způsobuje nadnášení napodobující stav beztíže; k umocnění účinku slouží vodní a vzduchové trysky, relaxační hudba a světlo • masážní lůžko Dry Jet – mechanická masáž systémem vodních trysek
 • squash – jeden squashový kurt s možností zapůjčení raket a míčků
 • tělocvična – víceúčelová hala o rozměrech 17,5 x 30 m, která slouží zejména pro skupinový rehabilitační tělocvik, cvičení jógy a míčové hry
 • Bowling Bar – 2 bowlingové dráhy, kulečník, šipky, široký sortiment nápojů

Adresa
Lázeňská 1001
Třeboň, 37901

Mapa
49.0024 N, 14.7512 E

Kontakt
info@laznetrebon.cz
+420800611009
webové stránky

TOP cyklotrasa - tip na výlet na kole

Cyklotrasy - Třeboňsko

Cyklotrasy - Třeboňsko

K nepopulárnějším patří dvě cyklistické naučné stezky, začínající i končící v Třeboni:

Okolo Třeboně (39 km) 

Stezka je uzavřený okruh dlouhý 39 km a tvoří ji 22 zastávek s in­formačními tabulemi v českém a anglickém jazyce. Ty názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informují o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem.

Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí opět v Třeboni před branami města, kde je panel věnovaný historii a památkám Třeboně.

Zastávky stezky Okolo Třeboně

 • 1. Třeboň, rybník Svět – začátek cyklistické stezky, která byla vybudována v roce 1989 a provozo­vatelem je Správa CHKO
 • 2. Opatovický rybník – rybníky Třeboňska
 • 3. Zlatá stoka – funkce tohoto jedinečného středověkého vodohospodářské­ho díla
 • 4. Spálená borkovna – třeboňská rašeliniště jako archív informací o minulosti zdejší krajiny
 • 5. Soví les
 • 6. Myslivna Barbora – vývoj osídlení
 • 7. Na třeboňské cestě – lesy a lesnatost
 • 8. Rajská cesta – velký komplex lesů zvaných Zámecké polesí
 • 9. U Pilaře – řeka Lužnice tvoří přirozenou osu Třeboňska
 • 10. Pod Vizírem – společenstva vodních a bahenních rostlin
 • 11. Starý Kanclíř – výstavba rybníků a rybníkářství
 • 12. Lutová – venkovská architektura
 • 13. U Travičného – výskyt vzácného dravce orla mořského
 • 14. U Řepů – geologický vývoj oblasti
 • 15. Stříbřec – zemědělství
 • 16. Stříbřecký most – Nová řeka a její poslání
 • 17. Rybník Vyšehrad – ptactvo
 • 18. Stará řeka – NPR Stará řeka
 • 19. Rybník Vítek – přehrada na řece Lužnici
 • 20. Kouty – třeboňská borovice
 • 21. U Víta – zastávka u Kaple sv. Víta
 • 22. Třeboň
Cyklistická stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Využívá málo frekventovaných asfaltových silnic III. třídy a zčásti také lesních cest a hrází rybníků. Pouze nepatrné úseky vedou po silnicích II. třídy.

Naučná stezka Rožmberk

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk.

Z Třeboně kolem Rožmberka do Staré Hlíny.

Stezka  začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět u sochy Jakuba Krčína a končí ve Staré Hlíně. Je dlouhá 16 km a má 9 zastávek

Informační tabule seznamují návštěvníky s historií Rožmberka, vzniku rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny. Nezapomínají však ani na místní historii, vázanou k obcím, jimiž naučná stezka prochází.

Z celé trasy je nejhezčí hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i důležitou přírodovědeckou lokalitou. Hráz je dlouhá téměř dva a půl kilometru a je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. 

Mohutné duby poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu a na hrázi můžeme rovněž najít chráněné druhy teplomilných rostlin. V zimě lze na Rožmberku a v jeho okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských.

Zastávky Naučné stezky Rožmberk
 
 • 1. Třeboň
 • 2. Rybník Svět
 • 3. Břilický rybník – byl vystavěn na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka vydaného ke svátku sv. Jiljí (1. 9. 1475).
 • 4. Rybník Kaňov a jeho autor Štěpánek Netolický
 • 5. Zlatá stoka – představuje hlavní tepnu rybničního systému na Třeboňsku.
 • 6. Rožmberk – největší český rybník. Jakub Krčín z Jelčan ho nechal vybudovat v údolí Lužnice. Vznikla tak dvě nová, navzájem úzce spojená vodní díla – rybník Rožmberk a umělý vodní kanál Nová řeka, dlouhý téměř 15 km, odvádějící část vod řeky Lužnice do Nežárky.
 • 7. Výpusť Adolfa. Hráz rybníka Rožmberk, dlouhá téměř 2 km, je unikátním technickým vodohospodářským dílem, které je chráněno jako technická památka.
 • 8. Splav a Smítka – je vybudován mimo vlastní těleso hráze. Po povodních v r. 2002 musel být bezpečnostní přeliv Rožmberku opraven. U přelivu byl v roce 2004 postaven ka­menný vodočet.
 • 9. Stará Hlína. U obce jsou dva kamenné mosty, které jsou chráněnou technickou památkou. Zde končí Naučná stezka Rožmberk.

Jak zpět do Třeboně?

Pokud se nechcete vracet stejnou trasou zpět, máte dvě možnosti:

 • 1. Vrátit se můžete do Třeboně napojením na naučnou stezku Okolo Třeboně, která má ve Staré Hlíně svou 18. zastávku. Ujedete celkme cca 22 km a na cestě vás čekají zbývající zastávky 

(19. zastávka) – Rybník Vítek
(20. zastávka) – Kouty
(21.zastávka) – Pergola u sv. Víta
(22. zastávka) – Třeboň


 


GALERIETipy od místnich průvodců