Karviná

Statutární město Karviná, které administrativně spadá do Moravskoslezského kraje a historicky do Těšínského Slezska, se rozkládá v údolní nivě řeky Olše. Přestože ještě donedávna byla Karviná známá především jako město hornické, dnes už je tomu docela jinak. Karviná je proslulá rovněž lázeňstvím a do povědomí se stále více dostává řadou krásných a unikátních památek, které odrážejí její významné postavení i v minulosti.

A právě v tomto koutu naší země se nachází bohaté třetihorní ložisko unikátní jodové minerální vody, tzv. jodobromové solanky, která se úspěšně využívá při léčbě nemocí pohybového ústrojí a zajistila karvinským lázním značný věhlas.

HISTORIE

O blahodárných účincích přírodní léčivé vody v Karviné věděli místní lidé už odpradávna. Vodu čerpali z místní lesní studánky Stříbrňočky a následně ji využívali v přírodním léčitelství a pro svou osobní potřebu. Ve 13. století docházelo na území města Karviné v osadě Solca k vyvařování soli určené k prodeji. Během let se tím rozšířilo dobývání soli, které se však v tak malém množství nevyplatilo, a tak solnou horečku vystřídalo hledání uhlí a trvalo ještě mnoho let, než slané vody začaly sloužit k rozvoji lázeňství na Karvinsku.

Když roku 1862 majitel panství Ráj, baron Jiří Beess z Chrastiny, provedl na svých pozemcích první pokusné vrty na uhlí, jeho pokus byl neúspěšný a místo uhlí vytryskl ze země gejzír slané vody. Osobní lékař barona Beesse MUDr. Antonín Fiedler radil baronu, aby postavil lázně a využíval k léčbě tuto slanou vodu z pramenů a rovněž vyráběl léčivou jodovou sůl. Založení lázní předcházelo pokusné léčení prvních pacientů v darkovské solance právě místním lékařem MUDr. Fiedlerem. První ofi ciální lázeňská sezóna byla zahájena roku 1867.

INDIKACE

Karvinské lázně se zaměřují především na léčbu nemocí pohybového aparátu, ve které patří ke špičce v České republice. Příklad indikací:

 • nemoci pohybového ústrojí – Bechtěrevova choroba, artopatie, artrózy, bolestivé syndromy šlach, gonartroza, koxartroza, metabolická onemocnění s postižením kloubů, osteoporóza, předoperační příprava totální endoprotézou, skoliozy, poúrazové a pooperační stavy
 • nemoci nervového ústrojí – dětská mozková obrna, hemiparézy a paraparézy, chabé obrny, kořenové syndromy, nervosvalová onemocnění, Parkinsonova choroba, polyneuropatie, roztroušená skleróza, stavy po poraněních a operacích nerstva, zánětlivé nemoci centrálního nervstva
 • nemoci oběhového ústrojí – funkční poruchy perif. cév, hypertenzní a ischemické srdeční choroby, onemocnění tepen končetin, srdeční vady, stavy po trombózách, léčebně edukační pobyt
 • nemoci kožní – stavy po popáleninách

LÉČEBNÉ PROCEDURY

 • procedury na bázi přírodního léčebného zdroje – jodová koupel v přírodní jodobromové solance, koupel v bazénu se solankou, jodové zapařovací Priessnitzovy obklady, hypertermní jodové zábaly v dohřívané vaně, inhalace hypotonickou a hypertonickou solankou
 • vodoléčeba – perličková koupel, aromatické perličkové a Kneippovy koupele obohacené přírodním jódem, podvodní masáž, skotské střiky, vířivá koupel, šlapací koupel
 • uhličitá terapie – vodní uhličitá koupel, plynová suchá uhličitá koupel, plynové injekce
 • léčebná rehabilitace – individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, funkční rehabilitační diagnostika, trakční léčba, severská chůze nordic walking, jóga, senzomotorická rehabilitace na míčích, rehabilitační plavání
 • rehabilitace chůze a sebeobsluhy – vertikalizace, paraple, antispastická kinesioterapie, rehabilitační chodník (škola chůze), ergoterapie
 • elektroléčba – galvanoterapie, ultrazvuk, interferenční a diadynamické proudy, impulzoterapie, magnetoterapie
 • termoterapie – rašelinové zábaly, parafi noterapie, parafango, suché horké obklady, Priessnitzovy zábaly, kryoterapie, finská a parní sauna, infrasauna
 • fototerapie – solárium, turbosolárium, solux, laseroterapie, biotronová lampa
 • masáže – reflexní, klasické, thajské, aromaterapeutické
 • ostatní procedury – lymfodrenáže, akupunktura, aerosolová inhalace, speciální logopedie, nutriční terapie, baňkování, oxygenoterapie

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

V Karviné jsou pro lázeňskou léčbu zřízena 2 léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné- -Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích.

PŘÍŘODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Pro léčbu v karvinských lázních se používá darkovská přírodní jodová minerální voda, tzv. jodobromová solanka. Jedná se o pozůstatek třetihorní mořské vody s vysokou koncentrací solí, která je vyšší než průměrná salinita moří. Na solance je unikátní zejména obrovská koncentrace jódu. Mořská voda obsahuje asi 0,06 mg/litr, solanka obsahuje 20 až 50 mg jódu na litr vody – více než 600 až 700 násobek koncentrace.

Moravskoslezský kraj

Jak se k nám dostanete?
Naplánujte si trasu.

Ukázat trasu

Hlavní indikace léčby

Přírodní léčivé zdroje

 • Přírodní léčivá voda

Městské informační centrum Karviná

Masarykovo nám. 34/17Karviná, 73301

mic@rkka.cz+420 596 318 620

www.karvinainfo.cz/

Zajímavá místa

Těrlická přehradaKostel Povýšení sv. KřížeVodárenská věžMěstská památková zóna

Těrlická přehrada

Vodní nádrž, v jejímž okolí je řada sportovních a rekreačních zařízení. Nachází se zde několik veřejných pláží. Největší atrakcí je vlek na vodní lyžování. V sezoně se na přehradě konají soutěže mezinárodního charakteru ve vodním lyžování a sportovním potápění.

Vzhledem k svému zázemí a hojnosti ryb skýtá přehrada velmi vhodné podmínky k rybolovu. Přehradní jezero zaujímá plochu 277 ha, přehrada je dlouhá 6,5 km a široká 1,5 km. V okolí nádrže se místy nacházejí bludné balvany jako pozůstatky zalednění v čtvrtohorách.

Tip na výlet

Archeopark ChotěbuzZámek FryštátLodičky DokořánMuzeum TěšínskaDinopark Ostrava v Doubravě Zoologická zahrada a botanický park

Archeopark Chotěbuz

Národní kulturní památka. Archeopark se postupně buduje v místě, kde od poloviny 8. do 11. století stávalo opevněné slovanské hradiště, v němž žili naši předkové. Vzhledem k zajímavým nálezům z dob původního osídlení patří lokalita k významným archeologickým místům, kde stále ještě probíhá archeologický průzkum. Budovaný archeopark je jedinečnou replikou hradiště, kdy byly při stavbě použity výhradně dobové materiály a postupy.

V současné době je dokončena vstupní brána archeoparku s věží a mostem, čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli a tři obytné objekty. Výstavba bude pokračovat až do roku 2012. Již nyní zde může návštěvník získat představu o každodenním životě našich předků v minulosti. Zvláště oblíbené jsou doprovodné akce, při kterých jsou živě předváděny ukázky ze života starých Slovanů.

Neobjevená místa

Bývalé Doly Barbora a Gabriela

Bývalé Doly Barbora a Gabriela

Důl Gabriela v Karviné je uzavřený černouhelný hlubinný důl. Během své historie se jmenoval i UNRRA či Mír.

V oblasti dolu byly v roce 1852 provedeny první zkušební vrty, na jejichž základě bylo rozhodnuto o výstavbě dolu. V hloubce 104 m byla navrtána sloj o mocnosti 79 cm. Důlní licence byla získána v roce 1854 a v tomto roce byl také důl založen. Vlastnictví dolu bylo rozděleno mezi Františka Handwerka (25 %) a hraběte Žerotína (75 %). Důl byl pojmenován podle hraběnky Gabriely Žerotínové.

16. ledna 1856 došlo k výbuchu důlních plynů, které usmrtily 17 lidí (poprvé bylo důlními úřady zakázáno kouření v dole). V roce 1859 došlo k důlnímu požáru, který poškodil dřevěné vybavení v dole i na povrchu. Jelikož stávající majitelé neměli prostředky na opravy, byl důl opuštěn a v roce 1862 prodán arcivévodovi Albrechtovi.

Po prodeji dolu Arcivévodovi Albrechtovi došlo k obnovení těžby. V letech 1870–1871 došlo k zbudování jam číslo 1 a číslo 2, v roce 1872 byla vybudována vlečka, která důl spojila s Košicko-bohumínskou dráhou. V 90. letech došlo k vybudování nové úpravny a v roce 1899 byl použit první elektrický stroj – Rateaův ventilátor. V roce 1902 došlo k důlní havárii, při které zemřelo 7 horníků. V roce 1906 byl důl prodán Báňské a hutní společnosti. Ve vlastnictví této společnosti došlo k mnoha modernizačním investicím, jak na povrchu dolu, tak i v systému těžby. Ve vlastnictví této společnosti došlo například také k úpravě těžních věží, které dosáhly výšky 35 metrů.

11. dubna 1924 vypukl ve sloji 29 východního pole požár, který byl zlikvidován uzavřením zasažené oblasti. Následujícího dne ovšem došlo k výbuchu, který usmrtil 15 horníků, kteří pracovali na zesílení hrází proti požáru. 13. dubna došlo k dalšímu výbuchu, který dosáhl až na povrch a musely být uzavřeny všechny jámy. K opravám došlo až 17. července 1924, přičemž úrovně těžby před havárii bylo dosaženo až v roce 1927.

Během druhé světové války docházelo k zavádění novinek, například hřeblový dopravník Westfalia či rotační kompresor ETK Demag (dnes je uložen v areálu dolu Anselm). 2. března 1947 došlo k přejmenování dolu na UNRRA. V roce 1950 došlo k přejmenování dolu na důl Mír. 1. dubna 1958 došlo ke spojení dolu Mír s dolem 1. máj. V roce 1972 začala investiční výstavba nového závodu Darkov. Od 1. 1. 1993 došlo ke spojení závodů Darkov a Mír.

Po roce 1989 docházelo v celém hornictví k restrukturalizaci. V této souvislosti byl uzavřen bývalý důl Barbora a v roce 2004 taktéž důl Gabriela. Těžba z tohoto dolu byla převedena na důl Darkov.

V budoucnu by z areálu bývalého dolu mělo vzniknout kulturní centrum s názvem "POHO Park" které nabídne informace, prostory pro k pořádání nejrůznějších akcí a zázemí pro odpočinek i vzdělání.

Volnočasové komplexy / aktivity

Letní koupaliště Sportoviště Karviná Golf Resort Lipiny Víceúčelová sportovní hala a zimní stadion Lodičky dokořán v Karviné

Letní koupaliště

Oblíbeným místem mnoha lidí, především dětí, pro trávení volného času v letních slunečných dnech je městské koupaliště, které se nachází v Karviné-Novém Městě. Milovníci sluníčka a vodních her se zde mohou osvěžit ve velkém a rekreačním bazénu s širokou klouzačkou, jsou zde perličkové a stěnové masáže a divoká řeka. Těm nejmenším je k dispozici brouzdaliště.

Návštěvníci zde nemusí jen příjemně relaxovat, ale trochu si i zasportovat – mohou si zahrát plážový volejbal, prostor je zde i pro další míčové sporty, badminton i stolní tenis. Děti potěší různé tradiční atrakce jako prolézačky, klouzačky, pískoviště, kolotoče včetně nepostradatelného toboganu. 

TOP cyklotrasa - tip na výlet na kole

Železná cyklotrasa Cyklotrasa Olše/Olza

Železná cyklotrasa

Spojuje polské obce Godów – Jastrzebie Zdrój – Zebrzydowice a na české straně – Petrovice u Karviné a Karvinou.

Je dlouhá 43,1 km a zahrnuje informační tabule týkaící se železničního historického dědictví. GALERIEBLOG