Klimkovice

Lázeňský areál Sanatoria Klimkovice se nachází v lesnaté krajině v údolí říčky Polančice, na hranici přírodního parku Oderské vrchy u Ostravy, s krásným výhledem na panorama Beskyd.

Lázně patří k nejmodernějším v České republice – lázeňské budovy jsou zajímavým dílem soudobého stavitelství a jejich architektonické řešení bylo dokonce několikrát oceněno. V sanatoriích se úspěšně léčí nemoci oběhového a pohybového ústrojí, nemoci nervové a gynekologické, a to za použití unikátní minerální vody, zvané jodobromová solanka.

HISTORIE

Na přelomu 50. a 60. let 20. století probíhal na Ostravsku rozsáhlý geologický průzkum, při němž se uskutečnilo několik hlubinných vrtů, mj. právě i v okolí Polanky. Vrty odhalily v hloubce 300 až 400 m rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou, jejíž rozbor ukázal, že obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu, v množství až 52 mg/1 litr, což je největší koncentrace v Evropě.

O léčebném využití těchto cenných minerálních zdrojů se začalo uvažovat až v 80. letech a teprve v roce 1991 započala výstavba lázní. O tři roky později, v roce 1994, byly lázně oficiálně otevřeny pro veřejnost. Slavnost byla zakončena na kolonádě, kde Pěvecké sdružení města Klimkovice uvedlo kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Při posledních taktech skladby vytryskl na kolonádě
vodotrysk.

INDIKACE

V Sanatoriích Klimkovice se léčí nemoci pohybového ústrojí, neurologických, gynekologických a cévních onemocnění. Příklad indikací:

 • chabé obrny
 • polyneuropatie s paretickými projevy
 • roztroušená skleróza
 • nervosvalová onemocnění
 • dětská mozková obrna
 • Parkinsonova choroba
 • artopatie
 • bolestivost šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů
 • skoliózy
 • stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
 • předoperační příprava před plánovanou kloubní náhradou
 • sterilita a infertilita

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA

Komplex lázeňského areálu tvoří dvě lázeňské léčebny a hospodářská budova, navzájem propojené podzemním koridorem.

 • léčebna A – pětipatrová bezbariérová budova; v areálu se nachází ubytovací, stravovací i léčebná část, lázeňská kolonáda, restaurace, bar
 • léčebna B – bezbariérová budova; v areálu se nachází ubytovací a léčebná část, jídelna, speciální škola, mateřská školka, herny, divadelní sál a rehabilitační bazén
 • hospodářská budova – sídlo převážně technického zázemí lázní

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Základem léčby lázní Sanatoria Klimkovice je místní zdroj třetihorní minerální léčivé vody, nazývané jodobromová solanka. Solanka je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle silnou koncentrací jódu. Obsah jódu v průměru 900x převyšuje běžnou mořskou vodu a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný.

Výskyt zdrojů fosilních vod je spojen s oblastmi uhelných ložisek Ostravska, v jejichž písčitých slojích, vytvořených bouřlivým pohybem zemských vrstev, byla zakonzervována voda pravěkého moře, které se zde vyskytovalo před 6,5 až 11 miliony let. Vzácnost těchto zdrojů je umocněna jejich omezeností a vyčerpatelností.

Solanka je čerpána z vrtů o hloubce 400 až 500 m, které se nacházejí v okolí Polanky nad Odrou, vzdálené od lázní asi 11 km. Odtud je do areálu lázní dopravována potrubím a ukládána do jímek, v nichž 2 až 3 týdny dozrává. Po zahřátí na teplotu 36 °C je využívána jako léčivý prostředek k vnější aplikaci formou koupelí a zábalů.

Moravskoslezský kraj

Jak se k nám dostanete?
Naplánujte si trasu.

Ukázat trasu

Přírodní léčivé zdroje

 • Přírodní léčivá voda

Turistické informační centrum

Lidická 1Klimkovice, 74283

ic-klimkovice@erli.cz+420 730 514 850

www.mesto-klimkovice.cz/

Zajímavá místa

Štramberk Pohádkový svět strašidel

Štramberk

Moravské městečko v předhůří Beskyd, kterému se pro svoji krásu a malebnost často přezdívá moravský Betlém. Dochovaly se zde unikátní soubory valašských roubených chalup z 18. a 19. století a spolu s jádrem města jsou chráněny jako městská památková rezervace.

Celému městu dominuje hrad Štramberk s vyhlídkovou věží Trúba. Štramberk se celorepublikově proslavil výrobou velmi chutného medového cukroví zvané Štramberské uši. Po Štramberku a jeho okolí návštěvníky provede Lašská naučná stezka.

Tip na výlet

Zřícenina hradu Starý JičínValašské muzeum v příroděCHKO BeskydyCHKO PoodříHvězdárna a planetárium Johanna Palisy v OstravěPolanský lesPřírodní park Oderské vrchyChráněná krajinná oblast Poodří

Zřícenina hradu Starý Jičín

Velmi krásná a rozlehlá hradní zřícenina vypínající se na Starojičínském kopci poblíž Nového Jičína. Hrad byl postaven počátkem 12. století v místě původní dřevěné tvrze.

Volnočasové komplexy / aktivity

Tenisové kurty

Tenisové kurty

Sezóna začíná a končí podle rozhodnutí výboru DTJ, obvykle od 1.května do 31. října.

Provoz na kurtech začíná v 8:00 hod. a končí ve 20:00 hod. Jiná doba zahájení nebo ukončení hry je možná po domluvě se správcem.

Vstupní, členské a oddílové příspěvky.

1. Vstupní poplatek do tenisového klubu platí nově přijatí členové.

 • s trvalým pobytem v Klimkovicích: 0,- Kč
 • pro ostatní: 500,- Kč

Pronájem volných hracích hodin.

 • za 1 kurt/hodina: 100,- CZK


GALERIEBLOG