slide_0
cs en de ru

Bechyně

Malebné jihočeské lázeňské městečko v údolí Lužnice je známé nejen pro svoje kvalitní lázně, které patří k nejstarším v České republice, ale proslavilo se i výrobou keramiky. Zachovalé historické jádro města se zámkem, synagogou, klášterem a dalšími památkami bylo v roce 1990 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Bechyni - městu je v roce 2023 700 let - 700.mestobechyne.cz

V roce 1323 tržní osada Bechyně obdržela z rukou krále Jana Lucemburského městská práva. Historické slavnosti proběhnou 11. - 13. srpna 2023.

 

Historie

V místě sídliště ze starší doby bronzové a regionálního opevněného sídla Keltů vzniklo již v 9. století slovanské hradiště, které se v Kosmově kronice popisuje jako za jedno z nejdůležitějších správních center tehdejších Čech.

V roce 1268 zakoupil král Přemysl Otakar II. „pustou horu Bechyni“ a postavil zde kamenný hrad. Roku 1323 Jan Lucemburský nechává vyměřit město, povyšuje jej na královské a obdařuje privilegii. Později je město i panství prodáno rodu Šternberků a stává se městem poddanským. K největšímu rozmachu dochází za vlády Petra Voka z Rožmberka, který Bechyni získal v roce 1569. Petr Vok rovněž provedl rozsáhlou renesanční přestavbu bechyňského zámku.

Jižní Čechy, Jižní Čechy, okres Tábor

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
pohybové ústrojí
Přírodní léčivý zdroj
Slatina
Webové stránky
https://www.laznevbechyni.cz/

Co se děje v tomto lázeňském místě

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?