slide_0
cs en de ru

Janské Lázně

Janské Lázně jsou horským lázeňským městem a současně představují významné rekreační, turistické a sportovní centrum východní části národního parku Krkonoše. Lázeňská zařízení ve městě se neomezují pouze na léčbu pohybových a nervových onemocnění, která zde má dlouholetou tradici, ale také využívají místní horské podnebí s čistým ovzduším pro klimatoterapii a venkovní regenerační aktivity.

Historie

První historická zmínka o Janských Lázních pochází z roku 1300 a je obsažena v zemských deskách o majetku rodu Silbersteinů. Janské Lázně zmínil i papežský legát Enea Silvio Piccolomini (Pius II.) ve svých cestopisech – údajně se při svých cestách po Čechách v roce 1451 ve zdejším termálním prameni vykoupal.

V roce 1675 získal Janské Lázně Jan Adolf Schwarzenberg, který se významně zasloužil o rozvoj místních lázní. U pramenů postavil první lázeňskou budovu a nechal vypracovat odborné pojednání o zřídle.

V roce 1867 se staly Janské Lázně samostatnou obcí, která v roce 1902 skoupila všechna místní lázeňská zařízení. V tomto období zaznamenaly lázně značný rozvoj: byl zřízen telefon, vodovod, elektrické osvětlení, vystavěly se nové hotely, vily a penziony a zahájil se železniční provoz na trati Trutnov – Svoboda nad Úpou.

Východní Čechy, Trutnov

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
pohybové ústrojí
nervové soustavy
Přírodní léčivý zdroj
Termální minerální prameny
Webové stránky
https://www.janskelazne.com

Galerie

Co se děje v tomto lázeňském místě

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?