slide_0
cs en de ru

Náchod

Malé lázně Běloves

K návratu lázeňství do Náchoda došlo v prosinci r. 2019, kdy byly slavnostně otevřeny znovuobnovené Malé lázně Běloves s replikou Vily Komenského. Součástí lázeňského areálu je odpočinková zóna s vodním masážním prvkem, slunečními lehátky a přilehlou kolonádou obohacenou 13 pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodní léčivé minerální vody Běloveské bublinky. Samotné prostory Vily Komenský jsou otevřeným veřejným prostorem – v přízemí se nachází příjemná kavárna, v 1. patře pak malý sál vhodný pro přednášky, besedy či jiné komornější akce. Své prostory zde získalo i Městské informační centrum.

Historie

Léčebné prameny v Bělovsi byly známé a využívané již před koncem 14. století. Samotné lázně byly založeny v r. 1818. Od počátku byly založeny na blahodárném působení přírodní minerální vody (původní pramen Jakub). V roce 1840 byl zprovozněn nový pramen IDA nazvaný podle princezny Schaumburg-Lippe, která se zde jako zázrakem uzdravila z těžké nemoci. Od počátku se zde léčily nemoci oběhové soustavy, pohybového ústrojí, ženské choroby, nervové potíže a probíhala zde rekonvalescence po těžkých nemocech, vše hlavně díky přírodní uhličité vodě, výbornému klimatu a skvělým reflexním, fyzikálním, vodoléčebným a slatinným procedurám. Byla zde vyznačena řada vycházkových tras po okolních lesích, kde se návštěvníci mohli nadýchat čistého vzduchu, který byl už tehdy doporučován jako součást léčby.

Jedním z významných majitelů lázní byl ve druhé polovině 19. století italský akademický malíř Jacopo Bonato z Benátek.

Obdobím největšího rozkvětu však pro lázně byly 20. a 30. léta 20. století, za majitelů rodiny Honlovy. V r. 1900 získal lázně do vlastnictví universitní profesor MUDr. Ivan Honl. Postupně nechal postavit několik nových budov, zmodernizoval stávající léčebná zařízení a zasloužil se o rozvoj prodeje minerální vody. Na počátku 30. let převzal lázeňskou péči jeho syn MUDr.Vladimír Honl.

V té době sem přijíždělo mnoho známých umělců, spisovatelů a herců. Častým hostem zde byl Alois Jirásek a mezi významnými osobnostmi můžeme jmenovat Vlastu Buriana, Eduarda Kohouta, Zdeňka Štěpánka, Konstantina Biebla nebo Jiřinu Štěpničkovou. Na konci 30. let byl kulturním a propagačním pracovníkem Vlastimil Šubert, který začal lázně všemožně propagovat: začal s vydáváním informačních novin „Vaše Běloves“, nechal tisknout papírové skládačky fotografických záběrů lázní a okolí, nechal natočit propagační film o lázeňském provozu, organizoval výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Běloveská kyselka IDA byla rozvážena do pohostinství a restaurací celého kraje, i do Prahy nebo např. do Mariánských lázní. MUDr. Vladimír Honl se staral o odbornou úroveň lázní a jejich rozvoj.

To překazila až 2. světová válka. Po roce 1948 byly lázně znárodněny, od r. 1957 byly přejmenovány na Státní léčebné lázně Běloves u Náchoda, propagace byla zastavena a areál chátral. V 60. letech proběhly částečné stavební úpravy jídelny a otevřená kolonáda byla přestavěna na kavárnu. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech a to včetně modernizace zařízení. Po roce 1990 byly lázně vráceny v restituci potomkům původních majitelů. Ve složité situaci nevyjasněných vztahů mezi majiteli lázní a majitelem stáčírny kyselky se lázním nedařilo. Nakonec byl ve druhé polovině 90. let na lázně vyhlášen konkurz. Areál byl uzavřen a od té doby chátrá.

V současné době se město snaží o obnovu lázní. Probíhají jednání o odkoupení původního areálu, město již nakoupilo pozemky v těsném okolí lázní, kde by byla možná další výstavba. Město Náchod jedná s potenciálními investory a případnými provozovateli.

V roce 2011 proběhla, za velice vstřícného přístupu stávajících majitelů, rekonstrukce prameníku v kapličce nad pramenem Jakubovým, kde je možné načepovat kyselku IDU. V červenci 2011 byl prameník slavnostně otevřen a 22. října 2011 slavnostně vysvěcen Mons. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým.

 

Kontakt na infocentrum: 

Městské informační centrum Malé lázně
U Starých lázní 129
547 01 Náchod
telefon: +420 771 128 492
email: infocentrum.lazne@mestonachod.cz
FB: Městské informační centrum Náchod 

Východní Čechy, Náchod

Volnočasové aktivity
Hlavní indikace léčby
krevního oběhu
nemoci z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí
Přírodní léčivý zdroj
minerální voda Běloveské bublinky přivedena minerálkovodem do areálu Malých lázní Běloves
Webové stránky
https://www.mestonachod.cz/

Co se děje v tomto lázeňském místě

Přejít na aktuality

Co nového připravujeme?