slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6
cs en de ru

Volnočasové aktivity Janské Lázně

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

KAŽDOROČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

 • Zahájení lázeňské sezóny, červen – největší kulturní akce roku, celodenní kulturní program ve venkovních prostorách Janských Lázní, svěcení pramenů, program pro dospělé i děti
 • Promenádní koncerty, červen až srpen – odpolední koncerty na kolonádě v centru města
 • Hudební a taneční večery, celoročně – živá hudební vystoupení a taneční večery s DJ v Kolonádě
 • Magický den sv. Jana, červen – venkovní řemeslné trhy zaměřené na výrobky z přírodních materiálů a bylinek
 • Krkonošská 70MTB, září – tradiční závod tříčlenných družstev na horských kolech
 • Kulinářský den sv. Václava, září – gastronomická akce věnovaná produkci místních pivovarů, restaurací a krajové kuchyni
 • Jarní a podzimní den vína – setkání s vinaři spojené s vinnou degustací v secesní Kolonádě s hudebním programem
 • Adventní trhy v Kolonádě, listopad – trh s řemeslnými dárkovými předměty s hudebním programem v secesní Kolonádě
 • Rozsvícení vánočního stromu a živý betlém

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

VOLNÝ ČAS, SPORT A WELLNESS

Janské Lázně jsou významným turistickým střediskem s širokou nabídkou sportovních a volnočasových aktivit: lyžování (největší lyžařský areál v ČR SkiResort Černá hora - Pec), sáňkování, cykloturistika, Nordic Walking, paragliding, lukostřelba, čtyřkolky, terénní koloběžky, lezení, lanový park, termální bazén, vířivky, sauny, fotbalové hřiště, minigolf, kino aj.

Les Království

Les Království

Přehrada v krásném zalesněném údolí (zbytek starého hraničního hvozdu) na řece Labi u obcí Bílá Třemešná a Dvůr Králové. Pro svoje ojedinělé architektonické ztvárnění patří k nejkrásnějším přehradním hrázím v České republice a je chráněna jako národní kulturní památka. Přímo na hrázi jsou dvě kamenné brány, každá vždy se dvěma věžemi. V údolí pod přehradní hrází je od roku 1923 v provozu malá vodní elektrárna.

Mužské kameny

Mužské kameny

Žulové skalní výchozy (tory) na plochém hraničním hřbetu (1417 m n. m.), asi 6 km severně od Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Tato charakteristická hřebenová skaliska jsou vysoká až 11 metrů a dosahují délky přes 50 metrů. Nabízejí se odsud krásné daleké panoramatické výhledy do okolí. Asi 750 metrů východně od Mužských kamenů se tyčí podobné, ale o 4 metry nižší Dívčí kameny.

Pramen Labe

Pramen Labe

Rozcestí nejvýznamnějších hřebenových turistických tras v Krkonoších pod Labskou loukou, které je symbolicky upraveno jako počátek Labe. Je zde umístěna skruž s přítokem a odtokem vody, vydlážděné okolí s lavičkami a kamennou stěnou, vyobrazující barevné znaky 26 významných měst, jimiž Labe protéká na své 1154 km cestě do Severního moře. Skutečné prameniště Labe se nachází 150 až 300 m západně od rozcestí, nicméně z důvodu ochrany přírody je nepřístupné.

Kozí hřbety

Kozí hřbety

Přibližně 3 km dlouhý a velmi strmý horský hřeben, táhnoucí se z Luční hory až ke Špindlerovu Mlýnu v Krkonošském národním parku. Vrcholové partie jsou porostlé klečí s vyčnívajícími skalkami a kamennými moři, v nižších polohách jsou horské smrčiny. Nejvyšším bodem Kozích hřbetů je Krakonoš (1442 m n. m.) s krásným výhledem na západní Krkonoše a Sedmidolí. V 16. a 17. století na Kozích hřbetech probíhala těžba měděných, arsenových a stříbrných rud.

Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou

Významné horské středisko a turistické centrum východní části národního parku Krkonoše. Je obklopeno krásnou přírodou a několika horami s nadmořskou

výškou nad 1000 metrů: Sněžka (1602 m n. m.), Černá hora (1299 m n. m.), Jelení vrch (1024 m n. m.), Liščí hora (1363 m n. m.) a Studniční hora (1554 m n. m.). Součástí Pece pod Sněžkou je i sousední Velká Úpa a početné horské osady a samoty, zasahující vysoko na hřebeny. Ideální místo pro celoroční horskou turistiku.

INDIKACE

INDIKACE

INDIKACE PRO dospělé i děti:

 • Nervová a nervosvalová onemocnění
 • Nemoci pohybového aparátu
 • Nemoci dýchacího ústrojí
 • Poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí.
 • Dětská obezita.
 • Stavy po onkologické léčbě.

 

 

Příklady indikace stavů vhodných k lázeňské léčbě v Janských Lázních pro dospělé a děti:

 

ZHOUBNÉ NÁDORY - po ukončení protinádorové léčby.

NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ - Stavy po totální thyreoidektomii, stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Dětská obezita. Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.

NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ - Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích. Stavy po transplantaci plic. Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. Stavy po komplikovaném zánětu plic. Bronchiektazie. Recidivující záněty dolních cest dýchacích. Asthma bronchiale. Intersticiální plicní a cystická fibróza. Následky toxických účinků plynů.

NEMOCI NERVOVÉ - Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. Dětská mozková obrna. Parkinsonova nemoc. Kořenové syndromy vertebrogenního původu. Polyneuropatie. Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. Zánětlivé onemocnění CNS. Parézy po cévních mozkových příhodách. Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění. Nervosvalová onemocnění. Syringomyelie s paretickými projevy.

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU - Ostatní séronegativní spondylartritis. Osteoporóza. Bolestivé syndromy šlach a kosterních svalů nebo kloubů. Koxartróza, gonartróza. Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. Vertebrogenní algický syndrom. Stavy po totální endoprotéze. Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. Vrozené či získané ortopedické vady. Skoliózy.

 

 

 

LÉČEBNÉ PROCEDURY

LÉČEBNÉ PROCEDURY

Léčba je zaměřena především na poruchy pohybového aparátu, nervová a nervosvalová onemocnění, včetně obrn, a nemoci dýchacího ústrojí.

Základními léčebnými procedurami jsou:

 • Individuální cvičení s fyzioterapeutem podle doporučení lékaře s využitím komplexních certifikovaných metod.
 • Specificky zaměřená skupinová cvičení.
 • Fyzikální terapie včetně elektroléčby, magnetoterapie a fototerapie.
 • Roboticky a přístrojově asistovaná rehabilitace (Alter G, Innowalk, Erigo, LiteGait atd.)
 • Vodoléčebné procedury včetně vanových koupelí, plavání a cvičení v bazénech s využitím přírodního léčivého zdroje – teplé minerální vody.
 • Ergoterapie včetně nácviku každodenních činností a včetně využití moderních přístrojů jako je například interaktivní zařízení SunBall, senzomotorická rukavice Gloreha.
 • Masáže.
 • Rašelinové zábaly a parafín.
 • Plynové injekce.
 • Psychologická péče.
 • Celkovou péči je možné doplnit konziliárním vyšetřením ortopedem a pravidelnými konzultacemi s protetiky.
 • Hipoterapie pro děti.

LÁZEŇSKÉ BUDOVY

LÁZEŇSKÉ BUDOVY

Janské Lázně nabízejí ubytování celkem v devíti budovách. V lázeňském centru to jsou Lázeňský Dům, Janský Dvůr, dependance Čechie, Evropa, Bellevue a hotel Terra; poblíž centra dependance Réva a Slovan. Léčebné procedury probíhají v Lázeňském Domě, Janském Dvoře a v lázeňském Aquacentru. Pro děti je v provozu speciální dětská léčebna Vesna s nabídkou komplexních služeb – ubytování, stravování, léčebný úsek, základní a mateřská škola, klubovna, kino, tělocvična, venkovní i interiérové hřiště, termální bazén se zvedacím dnem aj.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

K léčbě v Janských Lázních se využívá termální minerální voda, jejímž zdrojem je Janský a Černý pramen o teplotě 28 °C, vyvěrající na úpatí Černé hory v Krkonoších. Pro samotné jímání pramenů byly provedeny 2 hloubkové vrty přímo pod Lázeňským Domem. V roce 1920 se zjistilo, že místní termální prameny mají podobné složení jako prameny ve Warm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků po obrnách. Tato léčebná metoda byla od roku 1935 převzata, čímž si Janské Lázně získaly celosvětový ohlas v úspěšnosti léčby.
Podle izotopové analýzy se stáří přírodního léčivého zdroje v Janských Lázních odhaduje na 6760 let.
V Lázeňském Domě jsou termální vodou zásobovány veškeré vodoléčebné procedury a stejně tak rehabilitační bazén a vířivky v lázeňském Aquacentru. Termální vodu dopravuje minerálkovod také do vodojemu v dětské léčebně Vesna, kde naplňuje bazén se zvedacím dnem.

HISTORICKÝ DŮL KOVÁRNA

HISTORICKÝ DŮL KOVÁRNA

Nejrozsáhlejší důlní dílo Krkonoš, které vzniklo těžbou železa, mědi a arzenu, v období od 15. do 19. století.

Nachází se v Obřím dole v Krkonoších, přímo v útrobách Sněžky. Po vydobyté rudě zde zůstaly rozsáhlé komory, labyrint chodeb, šachty a vysoké komíny. Důl Kovárna je pro veřejnost přístupný ve 2 trasách. Návštěvníci se vydají do podzemí v zapůjčeném plášti a přilbou s lampou. K vidění je mj. původní důlní zařízení a repliky nářadí středověkých horníků.

OBŘÍ DŮL

OBŘÍ DŮL

Dokonale vyvinuté mohutné horské údolí ledovcového původu, rozkládající se mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Sněžky v Krkonošském národním parku. V Obřím dole se nacházejí 3 ledovcové kary (Úpská jáma, Velká a Malá Studniční jáma), ledovcové morény, rokle, vodopády (Horní a Dolní Úpský vodopád), lavinové svahy a luční enklávy se vzácnou květenou – mimořádně biologicky hodnotným územím je Krakonošova zahrádka. V minulosti se v Obřím dole těžily rudy barevných kovů.

BISCHOFŮV LOM

BISCHOFŮV LOM

Opuštěný bývalý vápencový lom z 19. století, nacházející se při severním okraji horské osady Horní Albeřice, v nejvýchodnější části Krkonošského národního parku, u hranic s Polskem. Lom je povrchový a značně hluboký. I v horkém létě se v jeho nitru pohybuje teplota okolo 7 °C. Na konci Bischofova lomu je vstup do krasové Albeřické jeskyně, ve které se skrývá největší podzemní jezero v ČR.

AICHELBURG

AICHELBURG

Romantický lesní hrádek vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí Světlé hory u obce Temný Důl v Krkonoších. Nachází se zde zrekonstruovaný dřevěný strážní domek a hradní věž na vyčnívající rulové skále. V prostorné hale věže je umístěna sádrová busta hraběte Bertholda Aichelburga, posezení a krb. Na samotnou věž vede 40 dřevěných schodů a je z ní krásný výhled přes Temný Důl na Horní Maršov a Rýchorský hřeben.

ROZHLEDNA ČERNÁ HORA

ROZHLEDNA ČERNÁ HORA

25 metrů vysoká železná vyhlídková věž, postavená u horní stanice kabinové lanovky Janské Lázně – Černá hora. Rozhledna je celoročně přístupná za příznivého počasí a nabízí se z ní pěkný výhled na hřeben Krkonoš.

ČERNOHORSKÝ POTOK

ČERNOHORSKÝ POTOK

Velmi atraktivní horský vodní tok, který v podobě příkrých kaskád a peřejí divoce protéká masivem Světlé a Černé hory u Janských Lázní v Krkonošském národním parku. Místo je ideálním výletním cílem – v létě je Černohorský potok obklopen svěže zelenými kapradinami, na podzim vytváří úžasnou scenérii, kdy okolní lesy hýří všemi barvami.

KOLONÁDA JANSKÉ LÁZNĚ

KOLONÁDA JANSKÉ LÁZNĚ

Náměstí Janských Lázní zdobí secesní kolonáda navržená v roce 1902 vídeňským architektem P. P. Brangem. Nahradila původní dřevěnou stavbu z 19. století, která stávala zhruba uprostřed náměstí. Stavby se po úpravách ujal trutnovský stavitel Jan Blažek. Do užívání byla kolonáda slavnostně předána na počátku nové lázeňské sezony dne 16. května 1905. Stavba je tvořena železobetonovou konstrukcí na hlubokých pilotech.

Co nového připravujeme?